Plan zajęć dodatkowych

Akademia Przedszkolaka „Małe Orły” posiada bogatą ofertę zajęć dodatkowych, które mają na celu zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju. Wszystkie zajęcia dodatkowe prowadzone są przez kompetentne osoby, posiadające odpowiednie przygotowanie. Zajęcia dodatkowe odbywają się w ciągu całego dnia podczas pobytu dziecka w przedszkolu.

W ramach czesnego dzieci uczestniczą w:

  • zajęciach języka angielskiego - codziennie,
  • zajęciach taneczno-rytmicznych,
  • gimnastyce korekcyjnej,
  • zajęciach z logopedą,
  • koncertach muzycznych (dwa razy w miesiącu).


Raz w miesiącu gościmy w Przedszkolu Filharmonię Łódzką i raz Panią Ulę Pakułę z koncertami muzycznymi.


W ciągu roku organizowane są również imprezy okolicznościowe: Dzień Dziecka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka, Boże Narodzenie, Karnawał, Pierwszy Dzień Wiosny i in..


Prowadzone przez Akademię Przedszkolaka „Małe Orły” zajęcia mają na celu rozwijanie indywidualnych potrzeb dziecka i jednoczesne wzmacnianie wiary dziecka we własne siły i możliwości.